Vergeet Migraine pijn snel!

Maak kennis met DE -KA Titan!

Pijn

Pijn heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van uw leven.
Pijn kan worden veroorzaakt door een onderliggende ziekte of door psychische/mentale klachten. De toepassing van effectieve pijnbestrijding is van groot belang, aangezien pijn een ingrijpende invloed heeft op uw gezondheid en de kwaliteit van uw leven.
DE-KA Titan kan in princiepe toegepast worden bij de behandeling van alle vormen van pijn. Van belang is dat u zich realiseert dat deze vorm van pijnbestrijding geactiveerd wordt door een specifiek pijn signaal.
DE-KA Titan reageert op slimme wijze op uw pijn signaal. Hoe erger de pijn, deste groter is het evenredige effect op uw zenuwstelsel.
DE-KA Titan werkt niet profylactisch (genezend)! Pijn is een belangrijke en noodzakelijke waarschuwing!
Aanbevolen voor gebruik bij:
Migraine.
Waarschuwingen:
Raadpleeg altijd uw arts bij het optreden van pijn.
Alleen voor uitwendig gebruik, niet inwendig toepassen.

 

Het concept

Basis informatie over de overdracht van pijn

Pijn is een onplezierige ervaring die vaak veroorzaakt wordt door een beschadiging van weefsel.

Volgens de huidige kennis wordt het pijn signaal waargenomen door specifieke receptoren, de zogenaamde nociceptoren (nociceptieve sensoren). Nociceptoren kunnen onder meer geactiveerd worden door direkte uitwendige schadelijke invloeden op de zenuwuiteinden of door pijn oproepende stoffen die vrijkomen uit beschadigd weefsel (denk aan spierletsel). Dergelijke stoffen zijn bijvoorbeeld protonen, kalium, acetylcholine, serotonine of peptiden die histamine vrijmaken.

Zoals alle sensorische cellen (lichaamsvoelsprieten) hebben de nociceptoren een rust potentiaal (spanningsverschil in rust). Alleen na stimulatie (prikkeling) openen de ionen (elektrisch geladen deeltjes) kanaaltjes en vindt depolarisatie (ontlading) plaats. Gewoonlijk duurt dit zo lang als de stimulatie actief is. De mate waarin dit plaatsvindt hangt af van de intensiteit van de stimulatie. Deze receptor potentiaal wordt omgezet in een reeks aktiepotentialen, waarvan de frequentie toeneemt met de hoogte van de amplitude (golfvorm) van de receptor potentiaal (de intensiteit van stimulatie).

Aktiepotentiaal

 

De aktiepotentiaal kan men zich alsvolgt voorstellen

een sensorische cel heeft een inwendige negatieve lading van 60 tot 100 mV (milliVolt) ten opzichte van de omgeving buiten de cel. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in concentratie van elektrisch geladen deeltjes (ionen) binnen en buiten de cel. Zodra een prikkel van buitenaf een bepaald spanningsverschil overschreidt, openen zich de zogenaamde natrium kanaaltjes voor korte tijd
(< 1ms (milliseconde)), en het spanningsverschil over de celwand (membraanpotentiaal) daalt in zeer korte tijd (< 0,1ms). Het inwendige van de cel wordt zelfs kortdurend positief ten opzichte van de omgeving.

Door de snelle afname van doorlaatbaarheid van de celwand voor natrium ionen en een langzame toename van de doorlaatbaarheid voor kalium ionen (natrium-kalium pomp) wordt de rustpotentiaal hersteld. Gedurende 2ms na een aktiepotentiaal is de zenuwcel (vezel) niet prikkelbaar omdat de natrium-kalium pomp aktief is (repolarisatie fase). Daarom is de maximale frequentie waarmee een aktiepotentiaal kan worden opgeroepen en zich kan voortplanten over de zenuwvezels 500Hz (Hertz). Naast de afferente zenuwbanen, die het pijn signaal naar het centrale zenuwstelsel (CZS) sturen bestaan er efferente zenuwbanen, waarvan de vezels hun oorsprong hebben op verschillende niveau’s van het CZS. Deze efferente zenuwbanen hebben een pijndempend effect en regelen de instroom van nociceptieve prikkels.

De werking van geneesmiddelen is doorgaans gericht op het beïnvloeden van die efferente zenuwbanen.

 

Het concept

De basis van het concept is om het systeem omgekeerd te laten werken, namelijk door te voorkomen dat het pijnsignaal via de afferente banen de hersenen bereikt.

Het concept van de DE-KA Titan is gebaseerd op die nieuwe benadering. De aktiepotentiaal in de afferente zenuwbanen wordt gedempt.

Werking

De bron van elke vorm van pijn is een impuls (prikkel). Deze impuls wordt in het lichaam omgezet in de voor het lichaam eigen natuurlijke elektrische pulsen (receptor-potentiaal verschillen) en door de zenuwbanen naar de hersenen geleid. Deze stroom van elektrische pulsen wordt gedempt door de hoog vermogen elektrische omvormer in de DE-KA Titan, zodanig dat de elektrische pijnprikkel alleen in afgezwakte vorm of in het geheel niet de hersenen bereikt. DE-Ka Titan werk niet profylactisch (genezend). Pijn maakt onderdeel uit van een waarschuwings en beveiligings systeem in het lichaam dat behoort te blijven werken, in ieder geval voor een korte periode.

DE – KA Titan wordt geproduceerd tot 100% in Duitsland.

DE – KA Titan

Product No. 2011

Medical Device Category Class one is in full compliance with the applicable regulations of the Medical Devices Directive

According to regulation (EU) 2017/745 (MDR):

Application trough DMIDS (medical device law and decrees)

OUR DISTRIBUTOR  IN:
India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, UAE

BRAINROOTZ LABS PVT LTD

6A(6B), 3RD FLOOR, BRYOGEN TOWER

SHIVAJI MARG, INDUSTRIAL AREA

NEW DELHI – 110015, INDIA

Contact Person – Rohit Tripathi

Contact Details – +91-8447056700

OUR DISTRIBUTOR  IN Malaysia:

AW KWAI SEONG
Mobile 60123846732

H&A MEDICAL SUPPLY SDN BHD
CT-05-11
CORPORATE TOWER SUBANG SQUARE
JALAN SS15/4G, SUBANG JAYA,
47500, SELANGOR,

MALAYSIA

TEL: +60356366732
FAX: +60356367732

+49 911/48 68 46

+49 173 9366 059

DE-KA Titan

Medical Germany e. K.

Buchenschlag 85

90469 Nürnberg

Start nu uw aanvraag