Werking

De bron van elke vorm van pijn is een impuls (prikkel). Deze impuls wordt in het lichaam omgezet in de voor het lichaam eigen natuurlijke elektrische pulsen (receptor-potentiaal verschillen) en door de zenuwbanen naar de hersenen geleid. Deze stroom van elektrische pulsen wordt gedempt door de hoog vermogen elektrische omvormer in de DE-KA Titan, zodanig dat de elektrische pijnprikkel alleen in afgezwakte vorm of in het geheel niet de hersenen bereikt. DE-Ka Titan werk niet profylactisch (genezend). Pijn maakt onderdeel uit van een waarschuwings en beveiligings systeem in het lichaam dat behoort te blijven werken, in ieder geval voor een korte periode. Klik hier voor een gedetaileerde beschrijving van de werking van DE-KA  Titan.